BİYOİSTATİSTİK.ORG

 

İçeriğe git

Ana menu:Biyoistatistiksel Danışmanlık
Araştırmalarınıza, tıpta uzmanlık, doktora, yüksek lisans tezlerinde istatistiksel planlama, analiz ve yorum aşamalarında danışmanlık hizmeti alan uzmanları tarafından verilmektedir.

 

Analiz ve Danışmanlık İçin biyoistatistik@mynet.com Adresine Eposta Atınız.

 

     Son zamanlarda, araştırmacıların, çalışmalarının (tez veya araştırma) istatistiksel analizlerini web üzerinden hizmet veren, kendi isimlerini web sayfalarında belirtmeyen ve biyoistatistikçi veya istatistikçi olmayan kişilere yüksek ücretler karşılığında yaptırdıkları görülmektedir.


     Biyoistatistik veya istatistik uzmanı olmayan kişilerin yaptıkları analizlerde, çok ciddi hataların olduğu görülmektedir. Bu hatalar genel olarak uygun olmayan yöntemi uygulama ve yanlış yorumlama sonucunda, tez sınavı veya yayın aşamasında öğrenci veya araştırmacıların zor durumda kalmalarına ve etik sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.


     Bu nedenle araştırmacılar çalışmalarının analizlerini yaptıracakları kişileri biyoistatistik veya istatistik uzmanı (diplomalı) olup olmadıkları bakımından sorgulamalıdırlar. Ayrıca yetkinliği olmayan kişilerin ederinin üzerinde fiyatlar istediği görülmektedir.

 

     Araştırmacılara ve Kuruluşlara yönelik olarak aşağıdaki hizmetler verilmektedir
 • Araştırmanızla ilgili sorularınızın formülüzasyonu
 • Çalışmanın/Deneyin tasarlanması ve planlanması
 • Form tasarımı
 • Test edilebilir hipotezlerin formülize edilmesi
 • Örnekleme yönteminin seçilmesi
 • Güç/örneklem genişliğinin hesaplanması
 • Analiz planının kurulması
 • İstatistiksel bölüm yazımı
 • Tekrar gönderim için revizyonlar üzerinde çalışılması
 • Protokol geliştirilmesi
 • Veri toplanması
 • Veri yönetimi
 • Veri izleme
 • İstatistiksel veri analizi: hangi metodun kullanılacağına karar verilmesi
 • Sonuçların yorumlanması
 • Rapor/ makale hazırlanma danışmanlığı
 • İstatistiksel metotların tanımlanması
 • Yayına gönderilmeden önce makalenin incelenmesi
 • Hakemlerden gelen eleştirilerin yanıtlanması
 • Tez Analizi
 • İstatistiksel Analiz

 


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön